موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مقدس اردبیلی
ورود به سیستم
 
 
    
 
 
امروز: چهارشنبه 1 بهمن 1399
3.221.159.255 : IPAddress
Untitled Page

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه آموزشی  مجازی باید نام کاربری و رمز وارد نمایید:

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز: کد ملی

دانشجویان عزیز می توانند در صورت داشتن هر نوع مشکلی در ارتباط با سیستم آموزش مجازی با شماره زیر تماس بگیرند

مهندس زندیان :33518358   داخلی 240

ورود اساتید به سامانه مجازی

نام خانوادگی و نام

نام خانوادگی و نام

نام خانوادگی و نام

ابراهيم زاده  سميه

ابراهيم پور مجيد

 آذری احسان

اسمعيلي فلک دکتر مهزاد

اسلام نژاد نمين دکتر مجتبي

ابي اوغلي هادي

اغنياء صادق

اطهر سيد مجتبي

اسکندرپور بهروز

اقتداري هير رضا

اقبالي عليرضا

اقبال مغانلو عبدالرضا

الفي خديجه

شیوا الفی

الفبائي مصطفي

بابائي مجيد

ايماني عرفان

اوچي اردبيلي سينا

باقرملکي رضا

باغ پرور نسيم

باباپور وحيد

پور يحيي ناوي سيف اله

  باشکوه اجیرلو محمد

بيرون بر فتحي آزاده

توکلي زنگير مريم

تقوي ناهيده

پير قلي كيوي محمد

جعفري مزرعه عمران

جدي قشلاق ايلخچي محمد

 

جمشيد زاده شبنم

جهانبخش سجاد

جليلي ايراني امير

جوانشير سهند 

 صدرجمالی مرجان

جهازي امير

حسين زاده گيلانده شيرين

حسن زاده تـورج

 حسن زاده عمار

حشمتي رامين

حسيني مهدي

حسيني فرناز

داداشي فرزاد

دکتر محمد حسن زاده محمود آباد

حضرتي ياجلو محرم

راثی زاده نعیم 

دادفر ابراهيم

رضایی مقدم فرزاد

رزاق زاده شيوا

رحيمي مهين

رحيمي سيد بهزاد

زارع جعفري مينا

زهرا رزاق زاده 

رزمي دکتر بهروز

سهرابي معصومه

سيدي ينگجه سکينه 

سبز علي زاده اردبيلي ميثم  

شاهبازی نفیسه 

سيدي سيد محمد

سيد نواز سيد جواد 

 ناصر سیف الهی 

سيف الهي محسن

شاه ولي زاده عادل

شفائي مهر حاج احمد

شاهي الهام

شاه ولي زاده يعثوب 

شفائي مهر ژيلا

شفائي مهر زهرا

شفائي مهر حسين

شهبازي شهرام

شهامتي نژاد مجتبي

شفيع نژاد زهرا

شيرازيان فرناز

شير محمد زاده عليرضا

شيخي گرجان مينا

صفرزاده گندشمين ذوالفقار

صادقيان عباس 

صادق پور حميد

عباسزاده بهزاد

عالي زاده يزن آباد بهمن

ظفرمندي اردبيلي صادق

عزيزي حميد رضا

عبداله پور آلني مسعود

عبدالعلي پور ناهيد

عظيمي فريدون

عاشوری ماریه

عسگر نژاد نوري دکترباقر

علیزاده رامین

علي پور سعيد

علي پور دکتر حسين

فتح الهي فر محمد

غائبي هادي

علياري محمد

 فتح الله زاده مهدی

فرماني سميرا

فرض اله زاده ليدا

گلشن عليرضا

قديمي زهرا

فعال امیر مهدی

گنجه شهربانو

مجلس آرا روح اله

لطفي وکيل آباد سلمان

وحید مرادی

مددزاده مهدي

محمدي گلستاني حسن

ملائي کوهي مريم 

مظفري بهزاد

مصطفايي طاها

مهري علي

مددی سیروس

منيري سيد مهدي 

ميرزايي محسن 

ميرزايي عباس

ميرزايي شهرام

هاشمیان فرهاد

نريماني ياسر

 دکتر مسعود گنجی

نيک طبع زهرا

نوروزي کيوي پريسا

 

کرامتي سميه

کامراني مقدم پريسا

هاشمی حامد

مظفری هاشم

کمانگر شهرام

باشکوه دکتر مظفر

عبدالحمید محمدی   رحیم شکوری مقدم تست کلاس